Trygghet vid strejker, snökaos, askmoln och andra oförutsedda händelser


De flesta resor löper utan störningar. Under de senaste åren har det uppkommit störningar som har påverkat flygtrafiken såsom snökaos, strejker, askmoln, oväder etc. 

Upplevelseresor Italien Sardinien AB följer paketreselagen och därför får du ersättning för förlorade resdagar om resan behöver kortas ner eller ställas in på grund av sådana händelser. Skulle ett hotell eller flygbolag gå i konkurs har du rätt till annan likvärdig tjänst eller ersättning.

 Resegaranti

Bolaget Uplevelseresor Italien Sardinien AB med Org. nr. 556894-6734 har ställt resegaranti. Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor

En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner:

 • Paketliknande resor
  Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.
 • Stolsförsäljning
  Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.
 • Utbildningsresor
  Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis. Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av. För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet

Resegarantinämnden på 08 700 08 00

 Din hälsa

Fysisk aktivitet ingår i alla våra resor. Det är resenärens ansvar att med hjälp av vår information välja en resa med en svårighetsgrad som motsvarar de egna fysiska förutsättningarna. Uplevelseresor Italien Sardinien AB tar inget ansvar för om resan inte kan genomföras på grund av skador, sjukdom eller otillräcklig fysisk kapacitet. Vår guide har rätt att vägra en resenär att delta i turer som guiden anser är olämpliga för denne, och som kan äventyra resenärens hälsa eller grupparrangemanget som helhet.

Se till att du har en fullgod reseförsäkring och ta med det Europeiska Sjukförsäkringskortet som ger rätt till sjukvård i EU/EES-länder. Det beställs genom Försäkringskassan.

 Svartlistade flygbolag

Europeiska kommissionen har i samråd med medlemsstaternas flygsäkerhetsmyndigheter skapat en lista över flygbolag, som inte uppfyller centrala säkerhetskrav (EG förordningen 2111/2005). Flygbolagen har därmed helt förbjudits att bedriva verksamhet i europeiskt luft-rum eller får endast bedriva verksamhet under vissa restriktioner.

Länk till uppdaterad lista

 Behöver jag visum?

Du behöver inget visum för att resa till Sardinien

Resedokumen

Godkända resedokument är pass eller Identiteskort utfärdat av myndighet.

Ej godkända resedokument är körkort, s.k. identitetskort för minderåriga som utfärdats utan vårdnadshavarnas samtycke, identitetskort utfärdat av svensk myndighet för utlänning eller temporärt identitetskort.

 Säkerhet vid betalning med bank- eller kreditkort

Uplevelseresor Italien Sardinien AB använder paypal, som uppfyller alla internationella säkerhetsstandarder såsom PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Kundens kortnummer hanteras därmed bara i en säker och certifierad miljö.

 Cookies

En cookie är en liten fil som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Nästa gång du besöker samma webbplats vet den att du varit där tidigare. Denna webbplats (www.mittimedelhavet.se) använder sig av cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats som använder sig av cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad dessa cookies används till, samt
 • hur cookies kan undvikas

Om du inte vill acceptera cookies, kan du ställa in webbläsaren så att du automatiskt nekar cookies eller så att du informeras om att en webbsida använder sig av cookies. Du kan även via din webbläsare radera tidigare lagrade cookies. I webbläsarens hjälpsidor kan du läsa mer om hur du går till väga.

Om du har några frågor om cookies på denna webbplats, är du välkommen att kontakta oss på nedanstående adress.

 Flygpassagerares rättigheter

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om flygpassagerares rättigheter, nummer 261/2004, har resenären vid överbokade, kraftigt försenade eller inställda flyg, rätt till ersättning och assistans från flygbolaget. För mer information var god att se nedan länk.

http://www.srf-org.se/lagar_regler/resenarers_rattigheter_och_skyldigheter/flygpassagerare

prenumerera idag

senaste erbjudanden

Inloggning