Det är med stor glädje vi ser att många av vår gäster kommer tillbaka år efter år. Vi vill absolut premiera det. Vi erbjuder en rabatt på 100 kronor för varje resa ni har gjort med oss. Ni behöver inte göra något. Vi skriver mail till er, där vi meddelar er rabatten.

prenumerera idag

senaste erbjudanden

Inloggning