För Upplevelseresor Italien Sardinien AB


Gäller Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor samt nedanstående kompletterande villkor.

[ SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS KOMPLETTERADE VILLKOR FÖR PAKETRESOR - Download PDF ]

Kompletterande villkor för Upplevelseresor Italien Sardinien AB

 • 1.4 - Avtalets ingående
 • 1.4.4 -Anmälningsavgift
  • I samband med bokning betalas anmälningsavgiften och eventuellt även flygresan. Det framgår av bokningsbekräftelsen.
  • Avgift per person: 1 600 sek
 • 1.4.4 -I det fall resenären vid anmälan erhållit anstånd med anmälningsavgiften skall detta framgå på bokningsbekräftelsen med uppgift om senast betalningsdatum.
  • Anmälan är likväl bindande för resenären.
 • 1.4.5 -Slutbetalning
  • Slutbetalning skall vara Upplevelseresor Italien Sardinien AB tillhanda senast 40 dagar innan avresa.
 • 1.4.6 -Upplevelseresor Italien Sardinien AB ingår avtal med huvudresenären, dvs. den som bokar resan för sig själv och eventuell medresenärer. 
  • Ändringar samt eventuella avbokningar måste göras via huvudresenären. Återbetalning vid avbokning sker till huvudresenären.
 • 1.4.7 - Muntliga beställningar skall vara skriftligen bekräftade.
 • 1.4.8 - Önskemål kan ej garanteras
 • 1.4.9 -Resenären kan vid beställning av resa köpa avbeställningsskydd om 500 kr/person direkt från Upplevelseresor Italien Sardinien AB. 
  • Avbeställningsskyddet måste tecknas samtidigt med resan och kan inte tilläggsbeställas.
 • 2.2 - Överlåtelse av paketresa
 • 2.2.3 -Överlåtelse av paketresa med flyg/transfer
  • Överlåtelse eller namnändring för en resa med flyg/transfer på kundens begäran tar Upplevelseresor Italien Sardinien AB en ändringsavgift på 2.000 SEK, som beror på den avgift flygbolaget tar ut.
 • 2.3 - Ändringar efter avtalets ingående
 • 2.3.1 - Resenärens önskemål om ändringar före avresa
 • 2.3.1.3 -Vid ändringar i bokningen på kundens begäran tar Upplevelseresor Italien Sardinien AB en ändringsavgift på 250 SEK för alla resor som inte har inkluderat flyg/transfer. 
  • Vid ändringar i bokningen på kundens begäran av en resa med flyg/transfer tar Upplevelseresor Italien Sardinien AB en ändringsavgift på 1.300 SEK.
 • 2.3.2 - Arrangörens ändringar/ inställande före avresa
 • 2.3.2.7 -Minimiantal för att organisera resan är enligt följande:
  • Vandringsresor i grupp med guide: 4deltagare
  • Vandringsresor på egen hand: 2 deltagare
  • Cykelresorna i grupp med guide: 10 deltagare
  • Matresa: 4 deltagare
  • Cykelresor på egen hand: 2 deltagare
  • Tenniscamp Cagliari: 4 deltagare
  • Vinresor i grupp med guide: 4 deltagare
  • Segling & Vandring: 4 deltagare

Information om inställande av resa lämnas senast 30 dagar före avresa

 • 3 - Avtalets upphörande /avbeställning
 • 3.1 -Resenärens avbeställning av paketresan
  • fram till 41 dagar innan avresa: anmälningsavgiften eller flygbiljett
  • 40 -30 dagar innan avresa: 50% av resans pris.
  • 29 - 22 dagar innan avresa: 75 % av resans pris.
  • 21 – 0 dagar innan avresa: 100% av resans pris.
 • 3.3 -Avbeställningsskydd och avbeställningsförsäkring
  • Avbeställning vid sjukdom då resenären tecknat Upplevelseresor Italien Sardinien AB:s avbeställningsskydd. 
  • Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd. 
  • Vid avbeställning har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet. 
  • Om resenären har avbeställningsskydd får resan avbeställas utan annan kostnad än en expeditionsavgift av 200 kronor. 
  • Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande, drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan. 
  • Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. 
  • Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg. 
  • Av läkarintyget skall framgå att läkare avråder från resa. Läkarintygets giltighet förutsätter personligt besök.
 • 4 - Fel och brister
 • 4.3 -Reservation för tryckfel och ändringar
  • Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i broschyrer och förbehåller oss rätten att innan avtal vidta eventuella ändringar i resan.
prenumerera idag

senaste erbjudanden

Inloggning